BENDRASIS TELEFONO NUMERIS: +370 601 08433, EL. PAŠTO ADRESAS: info@xlaw.lt

 

Skolų išieškojimas ir prevencija

X Law Group už tinkamą kreditorinių įsipareigojimų vykdymą.

Mūsų komanda atlieka tiek ikiteisminį, tiek teisminį skolų išieškojimą, tačiau ilgametė teisinio darbo bei bendradarbiavimo su antstoliais ir kreditoriais patirtis leidžia teigti, jog netinkamai organizuotas ikiteisminis skolų išieškojimo metodas niekada nebuvo ir nėra toks efektyvus, kaip savalaikis teisėtų interesų gynimas teisminiu keliu.
Įprastai kreditorius, siekdamas išsaugoti santykius su skolininku bei atgauti įsiskolinimus, ryžtasi nepagrįstiems nuolaidžiavimams. Ilgai besitęsiančias derybas, lydimas skolininko pažadų, keičia raštiškos pretenzijos, veliau mokėjimo grafikai, tuomet sekančios pretenzijos. Nuolaidžiavimų pagrindu išdėstyti mokėjimai bei ištęstas ikiteisminio išieškojimo terminas dažniausiai kreditoriui, tinkamai įvykdžiusiam savo prievoles, yra nuostolingas, trikdantis jo finansinę būklę, destabilizuojantis kreditoriaus verslą. Toks darbo su skolininku ir išieškojimo metodas skolininkui suteikia prieš kreditorių perdėtą pranašumą, dažniausiai yra paskata skolininkui netinkamai organizuoti savo verslą ar priežastimi piktnaudžiauti padėtimi. Ne retu atveju dėl nuolaidžiavimų vieną dieną kreditoriui belieka susitaikyti su mintimi, jog jis nebėra vienintelis skolininko kreditorius ir galimybių atgauti įsiskolinimą nebeturi. Todėl, gerbdami Jūsų ir savo verslą, siūlome neprarasti budrumo ir nepasiduoti skolinių įsipareigojimų turinčio asmens įtaigiems pasiteisinimams ir paaiškinimams.

 

Prevencinis spaudas

Įgyvendindama skolų prevencijos priemones bei siekdama sumažinti kreditorių laiko sąnaudas ir išlaidas ikiteisminiam bei teisminiam skolų išieškojimui, X Law Group siūlo Jums prevencinį spaudą (elektroninį jo variant), kuris gali būti dedamas ant sąskaitų faktūrų ar naudojamas priminimuose ir pretenzijose skolininkui.
Prevencinis spaudas - tai Jūsų klientą ir/ar skolininką tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus skatinanti priemonė. Prevencinis spaudas informuoja, kad neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų laiku, įsiskolinimo išieškojimas bus perduotas profesionaliems teisininkams, kas neabejotinai skolininkui gali sukelti papildomas neigiamas finansines pasekmes.

X Law Group už saugų verslą, už kreditorių interesus ir prieš nuolaidas skolininkui.

Mes už koncentruotą ikiteisminį išieškojimą ir savalaikį teisminį interesų gynimą.