BENDRASIS TELEFONO NUMERIS: +370 601 08433, EL. PAŠTO ADRESAS: info@xlaw.lt

 

Skolų kapitalizavimas

Įmonės skolų kapitalizavimas – įmonės skolos kreditoriams konvertavimas į įmonės – skolininkės akcijas, tokiu būdu atitinkama dalimi sumažinant arba visiškai likviduojant įmonės kreditorinius įsiskolinimus, padidinant įmonės nuosavą kapitalą ir pagerinant įmonės finansinius rodiklius.

 

Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinio kapitalo mažinimas – tai procedūra, kuri gali būti atliekama siekiant:

1) panaikinti bendrovės balanse įrašytus nuostolius;
2) anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
3) išmokėti akcininkams bendrovės lėšų; ir/ar
4) ištaisyti įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytas klaidas.

Tačiau svarbu neužmiršti, kad visais atvejais sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už atitinkamo tipo bendrovei įstatymais nustatytą minimalų įstatinio kapitalo didį.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik sumažinant akcijų nominalias vertes arba anuliuojant akcijas bei užtikrinant įstatymais šiai procedūrai numatytų reikalavimų įgyvendinimą, kartu atkreipiant dėmesį į tai, kad akcininkų sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, tikslu akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime kai yra patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas paskirstytinasis bendrovės pelnas, o bendrovė sprendimo priėmimo dieną nėra nemoki ar išmokėjusi lėšų akcininkams netaps nemokia (sumažinus įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, su akcininkais atsiskaitoma tik pinigais).