BENDRASIS TELEFONO NUMERIS: +370 601 08433, EL. PAŠTO ADRESAS: info@xlaw.lt

Paslaugos fiziniams  ir juridiniams asmenims

Laimingas asmuo ir sėkmingas verslas – tai saugios socialinė aplinka ir verslininko veikla, kuriose atsiskleidžia socialinės aplinkos ir teisės bei teisės ir verslo koreliaciniai ryšiai, tačiau jokiu būdu ne jų samplaika.
 
VOLTER BADGET
Visų didžiausias malonumas – padaryti tai, ko, kitų manymu, Jūs negalite padaryti.

Veiklos kryptys

 • Daiktinė teisė, draudimas
 • Nekilnojamojo turto, žemės ir statybų teisė
 • Prievolių teisė, prievolių įvykdymo užtikrinimas, žalos atlyginimas
 • Šeimos teisė, vedybinės ir povedybinės sutartys, paveldėjimas
 • Įmonių ir darbo teisė, elektroninė komercija
 • Pramoninė ir intelektinė nuosavybė, informacijos apsauga
 • Transporto teisė
 • Atstovavimas derybose, mediacija ir ginčų sprendimas

Paslaugos juridiniams asmenims

 • Verslo formos parinkimas, juridinio asmens steigimas
 • Teisinės bazės parengimas, verslo struktūros formavimas
 • Prekinių ženklų registravimas
 • Mokumo vertinimo strategijos, skundų nagrinėjimo taisyklių, pinigų plovimo prevencijos rengimas
 • Dokumentacijos, sutarčių, nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimų ruošimas
 • Verslo konsolidacija, skaidymas, pertvarkymas ir reorganizavimas
 • Restruktūrizavimas, bankrotas ir likvidavimas
 • Ikiteisminių ir teisminių ginčų sprendimas
 • Teisinis auditas ir kitos teisinės paslaugos

Paslaugos fiziniams asmenims

 • Konsultacijos ir patarimai
 • Sutarčių peržiūra ir rengimas
 • Situacijų analizė ir teisinės rizikos vertinimas
 • Pranešimų, užklausimų, atsakymų, pretenzijų ir kitų dokumentų rengimas
 • Procesinių dokumentų teisminiams ginčams ruošimas
 • Ikiteisminių ir teisminių ginčų sprendimas
 • Atstovavimas teismuose ir kitose institucijose
 •  

  Įmonių reorganizavimas

  Reorganizavimas – įvairių priežasčių bei susiklosčiusių aplinkybių paskatintas procesas, vykdomas siekiant sumažinti verslo kaštus, sukurti efektyvesnes valdymo bei verslo plėtros sąlygas, padalinti skirtingų veiklos sričių riziką, atskirti įmonės vykdomas skirtingas veiklas ar atsiskirti įmonių savininkams...plačiau >>

   

  Įmonių restruktūrizavimas

  Įmonių restruktūrizavimas – tai teisės aktais reglamentuotos procedūros, kuriomis siekiama laikinų finansinių sunkumų turinčiai arba jų artimiausiu metu galinčiai turėti įmonei padėti išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto...plačiau >>

 •  

  Skolų kapitalizavimas

  Įmonės skolų kapitalizavimas – įmonės skolos kreditoriams konvertavimas į įmonės – skolininkės akcijas, tokiu būdu atitinkama dalimi sumažinant arba visiškai likviduojant įmonės kreditorinius įsiskolinimus, padidinant įmonės nuosavą kapitalą ir pagerinant įmonės finansinius rodiklius... plačiau >>

   

  Įstatinio kapitalo mažinimas

  Įstatinio kapitalo mažinimas – tai procedūra, kuri gali būti atliekama siekiant: 1) panaikinti bendrovės balanse įrašytus nuostolius; 2) anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas; 3) išmokėti akcininkams bendrovės lėšų; ir/ar 4) ištaisyti įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytas klaidas... plačiau >>

 •  

  Įmonių bankrotas

  Įmonės bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.
  Įprasta, jog dažniausiai bankroto procedūra inicijuojama įmonės kreditorių iniciatyva, tačiau negalima užmiršti ir svarbu pažymėti, jog įstatymuose... plačiau >>

   

  Fizinių asmenų bankrotas

  Nors mes esame už savalaikį kreditorinių įsipareigojimų vykdymą, kas neabejotinai yra svarbus veiksnys stabilumui ekonomikoje išsaugoti, tačiau kartu ir suprantame, jog dėl įvairių priežasčių gali susiklostyti aplinkybės, kuomet net ir sąžiningas kreditorių atžvilgiu asmuo nebegali tęsti savo kreditorinių įsipareigojimų vykdymo... plačiau >>

 

Įmonių bankrotas

Įmonės bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.
Įprasta, jog dažniausiai bankroto procedūra inicijuojama įmonės kreditorių iniciatyva, tačiau negalima užmiršti ir svarbu pažymėti, jog įstatymuose... plačiau >>

 

Fizinių asmenų bankrotas

Nors mes esame už savalaikį kreditorinių įsipareigojimų vykdymą, kas neabejotinai yra svarbus veiksnys stabilumui ekonomikoje išsaugoti, tačiau kartu ir suprantame, jog dėl įvairių priežasčių gali susiklostyti aplinkybės, kuomet net ir sąžiningas kreditorių atžvilgiu asmuo nebegali tęsti savo kreditorinių įsipareigojimų vykdymo... plačiau >>

 
 
 

Ošo: "Gyvenimas yra balansas tarp davimo ir ėmimo"

Skolų išieškojimas ir prevencija

Esame už tinkamą kreditorinių įsipareigojimų vykdymą, už koncentruotą ikiteisminį išieškojimą ir savalaikį teisminį interesų gynimą. Pasisakome už kreditorių interesus bei prieš nepagrįstas ir šalių tarpusavio interesų pusiausvyrą pažeidžiančias nuolaidas skolininkui.
Atliekame tiek ikiteisminį, tiek teisminį skolų išieškojimą, tačiau ilgametė teisinio darbo bei bendradarbiavimo su antstoliais ir kreditoriais patirtis leidžia teigti, jog netinkamai organizuotas ikiteisminis skolų išieškojimo metodas niekada nebuvo ir nėra toks efektyvus, kaip savalaikis teisėtų interesų gynimas teisminiu keliu... plačiau >>

 

Seminarai ir praktiniai mokymai

X Law Group nariai ne tik patirtimi dalinasi paskaitose su studentais, siekdami padėti jiems tapti pilnaverčiais teisininkų bendruomenės nariais, tačiau kartu teisės subtilybes dėsto pačių organizuotuose ar pagal užsakymus vykdomuose seminaruose specialistams bei rengia praktinius mokymus įmonėms, asmenų grupėms bei pavieniams asmenims.
Jei siekiate žinių, norite jaustis tvirčiau ir saugiau, jei ieškote saugiklių savo verslui ar įžvelgiate spragą Jūsų komandos veiksmuose - džiaugsimės būdami naudingais.
Atskirų juridinių asmenų pageidavimu organizuojame seminarus - praktinius mokymus pagal konkrečią specializacijos sritį.

Vesti seminarai

 • Sutarčių rengimas kasdienėje veikloje: esminės sąlygos, atsakomybė; užtikrinimo būdai ir kiti saugikliai.
 • Vekselių išrašymo bei praktinio panaudojimo specifika: kodėl vekselį verta rinktis?
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimas: kaip užtikrinti sutarties įvykdymą?
 • Priešpriešinių reikalavimų įskaitymo privalumas: atsiskaitykite nepervesdami pinigų!
 • Bankroto bei restruktūrizavimo ypatumai: įmonių teisinės padėties specifika bei realaus kreditorių teisių įgyvendinimo galimybės.
 • Fizinio asmens bankrotas: sąlygos ir privalumai.